Bolig Fakta ApS, Træbuen 13, 8670 Låsby, tlf. 6130 8136, e-mail madsmikaelnielsen@outlook.dk

Energimærke

Energimærkning af boligen er lovpligtigt, og skal foreligge inden huset sættes til salg eller udlejes.

Energimærket består af to dele, dels en beregning af husets energiforbrug som bestemmer det bogstav fra A til G som huset tildeles,
dels en række forslag til energiforbedringer med angivelse af investering og for rentable forslag tilbagebetalingstid på investeringen.

Energimærket har en gyldighed på 10 år og skal kun fornyes hvis der er væsentlige ændringer i klimaskærm eller varmeforsyning,
f. eks hvis der bygges til eller hvis der ændres varmeforsyning fra f. eks fra gasfyr til varmepumpe.


Automatmærke

Er dit hus under 25 år gammel og der ikke er foretaget ændringer kan du få et såkaldt automatmærke.

Automatmærket er en forenklet energimærkning som tager udgangspunkt i at huset opfylder isoleringskrav
på opførelsesåret og tildeles et mærke der svarer hertil. Her bliver der ikke udarbejdet besparelsesforslag.


Erhvervsejendomme

Bolig Fakta udarbejder også energimærke på erhvervsejendomme.

Der skal foreligge energimærke på alle erhvervsejendomme over 1000 m2 samt på erhvervsejendomme ved salg eller udlejning.

Har du brug for energimærkning af en erhvervsejendom skal vi blot kende adresse og størrelse på ejendommen hvorefter vi
hurtigt kan udarbejde et tilbud på energimærkningen.

En energimærkning må kun udarbejdes af en beskikket energikonsulent. En beskikket energikonsulent er godkendt af
Energistyrelsen til at gennemføre energimærkning af huse. Energimærkning af erhvervsejendomme over
500 m2 kræver en særlig beskikkelse hos energistyrelsen.

Bolig Fakta ApS, Træbuen 13, 8670 Låsby, tlf. 6130 8136, e-mail madsmikaelnielsen@outlook.dk